مقالات

رنگ ضد خزه دریایی

وجود خزه و چسبیدن آن به انواع شناور، کشتیو اسکله امری طبیعی است که سبب ضرر و زیان های زیادی می شود. برای جلوگیری از این اتفاق از رنگ های ضد خزه دریایی برای رنگ آمیزی بدنه کشتی و انواع شناور استفاده می شود.رنگ ضد خزه دریایی داری انواع گوناگون بوده که برای به روش های مختلف و بر پایه مواد متفاوتی تولید می شود و همچنین دارای طول عمر متفاوتی نیز می باشند. برای آشنایی بیشتر با انواع رنگ های ضد خزه دریایی با ما در این مقاله همراه باشید.

21 شهریور, 1400
قیمت رنگ صنعتی

قیمت رنگ های صنعتی و انواع آن مانند رنگ دریایی و رنگ اپوکسی متاثر از یک سری عوامل به هنگام تولید می باشد. برای اطلاع عوامل موثر بر قیمت رنگ صنعتی، قیمت رنگ دریایی و قیمت رنگ صنعتی با ما در این مقاله همراه باشید.

26 تیر, 1400